برابر بودن فرمانده و دیگر بسیجیها

برای مرخصی می خواستیم با شهید خرازی ، فرمانده لشکر 14 امام حسین ( ع ) به اصفهان برویم . گفت : بیا با اتوبوس برویم . گفتم حاجی خیلی گرم است .

گفت : گرما ؟ ! پس بسیجیها در این گرما چه کار می کنند ؟ با اتوبوس می رویم تا کمی حالمان جا بیاید .          سرزمین مقدس ، ص 118 

/ 0 نظر / 19 بازدید