نگاه نمی کنم مهندس هستم

از جمله نکات بارز و درخشنده در زندگی مهندس جواد تندگویان این بود که اهل مقام نبود . می گفت : اگر به من بگویند جارو بکش ، جارو می کشم و نگاه نمی کنم که مهندس هستم .              

پدر شهید بزرگوار

/ 0 نظر / 24 بازدید