پاداش

شهید سید علی حسینی

دو تا گونی دستش بود ، آنها را به من داد . گفتم اینها چه هست ؟ گفت : باز کن ببین چه هست . گونی اول را باز کردم . دیدم در یک گونی لباس های نو و شیک کره ای هست که آن وقت بین نیروها خیلی طرفدار داشت ، هم با استحکام و هم شیک و قشنگ بود . گونی دوم هم پر از رادیو ضبط بود .

گفتم : آقا سید علی این ها را چه کار کنم ؟

گفت : خوب گوش کن ، می روی تحقیق می کنی ، نگاه می کنی ، نیروهایی که نماز شب می خوانند ، به نماز اول وقت اهمیت می دهند ، به نماز جماعت علاقه دارند و ورزش بعد از نماز صبح را هم جدی می گیرند ، با دقت انتخاب می کنی و این ها را می دهی به آنها . این حق آنهاست .                 

 عباس قلی زاده – برادر خانم

/ 0 نظر / 17 بازدید