لیله القدر

شب قدر ،پر ارزش ترین وقت سال است ،سرنوشت آدمی در همین هنگام رقم می خورد . قرآن در شب قدر نازل شده است لذا به برکت نزول قرآن و فرشتگان در این شب ،جهت سر و سامان دادن به امور بندگان ،قدر و منزلت خاصی دارد،از بهترین شب های سال است که مسلمانان اجتماع و اتحاد و برادری خود را به نمایش می گذارند.

کسانی که اهل دعا و راز و نیاز و اهل شب قدر هستند ،نقش خویش را در شب قدر به خوبی دریافته اند . گاهی این حالات آن چنان ژرف و تاثیر گذار است که تا شب قدر آینده و بلکه تا آخر عمر ،در همه ی افکار ،اخلاق ،کردار و رفتار شخص رخنه کرده و آن را در یک خط و سیر معنوی قرار می دهد . دیگرانی هم که به این حد از معنویت راه پیدا نمی کنند ،به فراخور حال خود از مجالس و محافل و شب زنده داری های شب قدر بهره برداری کرده و فیض معنوی می برند.ریشه اصلی این دگرگونی ها و حالات ،به خود افراد بر می گردد و این که تا چه حد خود را آماده ی بهره برداری از برکات شب قدر و فضیلت های آن کرده باشند. اگر معنویاتی که در شب قدر نصیب انسان شده و در زندگی آن ها تحول آفریده ،هیچ ارتباطی با آنان نداشته باشد و تنها به خدا و فرشتگان مربوط باشد که هر چه بخواهند ،برای هر کس بدون ملاحظه حالاتش تقدیر کنند در این صورت مقتضای حکمت و مصلحت این است که یا به هیچ کس ،هیچ ندهند و یا آن چه می دهند ،به همه یکسان و علی السویه بدهند ،در حالی که ما می دانیم همه ی برکات خداوندی در شب قدر برای بندگان سرازیر می گردد و با اختلاف و تفاوت به آنان داده می شود ،پس  تنها دلیل این تفاوت ،کارها و اعمال و میزان تلاش خود بندگان است.

/ 0 نظر / 17 بازدید