عملیات رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس


نام عملیات رمز منطقه تاریخ
1 - بدر یا فاطمة الزهرا شرق دجله 19/12/63
2 - بیت المقدس 1 یا على بن ابیطالب غرب کارون 10/2/61
3 - بیت المقدس 2 یا زهرا شمال سلیمانیه 25/10/66
4 - بیت المقدس 3 یا موسى بن جعفر سلیمانیه 24/12/66
5 - بیت المقدس 4 یا ابا عبدالله دربند یخان 6/1/67
6 - بیت المقدس 5 یا ابا عبدالله الحسین پنجوین 22/1/67
7 - بیت المقدس 6 یا امیرالمؤ منین سلیمانیه 27/2/67
8 - بیت المقدس 7 یا ابا عبدالله الحسین شلمچه 23/3/67
9 - تحریر القدس دربند یخان عراق 21/11/62
10 - ثار الله قصر شیرین 15/5/61
11 - ثامن الائمه نصر من الله و فتح قریب شمال آبادان 5/7/60
12 - حسین بن على یا جواد الائمه میمک 26/6/61
13 - خیبریارسول الله هور الهویزه و جزایر مجنون 3/12/62
14 - رمضان یاصاحب الزمان ادرکنى شرق بصره 23/4/61
15 - طریق القدس یا حسین غرب سوسنگرد و بستان 8/9/60
16 - ظفر 7یا محمد رسول الله شرق سلیمانیه 23/12/66
17 - عاشورایا سید الشهداءشمال فکه 25/5/64
18 - فتح 7یا فاطمة الزهراءحلبچه 7/4/66
19 - فتح 10یا ابا عبدالله الحسین شمال اربیل عراق 13/6/66
20 - فتح المبین یا زهراغرب دزفول وشوش 1/1/61
21 - قدس 1یا محمد رسول الله شرق دجله 24/3/64
22 - قدس 2یا محمد رسول الله هور الهویزه 4/4/64
23 - قدس 3یا امام جعفر صادق جنوب دهلران 19/4/64
24 - قدس 4محمد رسول الله هور الهویزه 1/5/64
25 - قدس 5یا على بن ابیطالب غرب الهویزه 16/5/64
26 - کربلاى 1یا ابالفضل العباس ادرکنى مهران 10/4/65
27 - کربلاى 2یا ابا عبدالله الحسین حاج عمران 10/6/65
28 - کربلاى 3حسبنا الله ونعم الوکیل اسکله نفتى الامیه والبکر11/6/65
29 - کربلاى 4محمد رسول الله غرب اروند رود3/10/65
30 - کربلاى 5یا زهراشلمچه و شرق بصره 19/10/65
31 - کربلاى 6یا فاطمة الزهراءشمال سومار23/10/65
32 - کربلاى 7حاج عمران 12/12/65
33 - کربلاى 8یا صاحب الزمان شرق بصره 18/1/66
34 - کربلاى 9یا مهدى ادرکنى قصر شیرین 20/1/66
35 - کربلاى 10یا صاحب الزمان ادرکنى ماروت عراق 30/1/66
36 - محرم یازینب شرهانى و زبیدات 10/8/61
37 - محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله غرب نوسود12/10/61
38 - مسلم بن عقیل یا ابالفضل العباس غرب سومار9/7/61
39 - مطلع الفجریا مهدى ادرکنى گیلانغرب ، سرپل ذهاب 10/9/60
40 - مولاى متقیان یا على ادرکنى چزابه 1/12/60
41 - نصر 1یا صاحب الزمان غرب بانه درعراق 25/1/66
42 - نصر 2یا حسین مظلوم میمک 13/3/66
43 - نصر 3جنوب دهلران 27/3/66
44 - نصر 4سلیمانیه 31/3/66
45 - نصر 5یا زهراجنوب غربى سردشت 3/4/66
46 - نصر 6یا ابا عبدالله میمک 10/5/66
47 - نصر 7یا فاطمة الزهراءغرب سردشت 14/5/66
48 - نصر 8یا محمد بن عبدالله ماروت عراق 29/8/66
49 - نصر 9 یا مولاى متقیان حاج عمران 1/9/66
50 - و الفجر مقدماتى یا الله یا الله یا الله فکه چزابه 18/11/61
51 - و الفجر 1یا الله یا الله یا الله شمال غرب فکه 20/1/62
52 - و الفجر 2یا الله یا الله یا الله حاج عمران 29/4/62
53 - و الفجر 3یا الله یا الله یا الله مهران 7/5/62
54 - و الفجر 4یا الله یا الله یا الله پنجوین 27/7/62
55 - و الفجر 5یا زهراچنگوله 27/11/62
56 - و الفجر 6یا زهراچزابه و چیلات 2/12/62
57 - و الفجر 7یا زهراچزابه و چیلات
58 - و الفجر 8یا زهرافاو20/11/64
59 - و الفجر 9یا الله یا الله یا الله شرق چوارته عراق 5/12/64
60 - و الفجر 10یا الله یا الله یا الله حلبچه 25/12/66
1 - آغاز جنگ و تجاوز عراق به میهن اسلامى ایران 31 شهریور 1359
2 - سرنگونى هواپیماى مسافربرى ایران توسط آمریکا 12/4/1367
3 - پذیرش قطعنامه سازمان ملل توسط ایران 5/5/1367
4 - عملیات مرصاد در غرب کشور و سرکوبى منافقین 27/4/1367
5 - پایان یافتن جنگ 29/5/67

/ 0 نظر / 19 بازدید