زیارت نامه حضرت مهدی عج تعالی

        

درود بر تو ای حجت خدا در روی زمین درود بر تو ای دیده خدا در بر خلقش درود بر
تو ای نور خدا که هدایت شوند بدان ره جویان و گشایش بر مؤمنان درود بر تو ای
پاک شده هراسان درود بر تو ای دوست خیرخواه درود بر تو ای کشتی نجات درود بر
تو ای چشمه حیات و زندگی درود بر تو رحمت کند خدا بر تو و بر خاندان پاک و
پاکیزه ات درود بر تو بشتابد خدا بر تو آنچه را برای تو وعده داده در یاری و
ظهور امر درود بر تو ای آقای من من وابسته تو هستم عارف به آغاز و انجامت
تقرب می جوییم به سوی خدای بزرگوار به تو و به خاندان تو و انتظار ظهور تو را
دارم و ظهور حق را بر دست تو و از خدا خواهم اینکه درود فرستی بر محمد و آل

محمد و اینکه قرار دهی مرا از جمله منتظرین تو و پیروان و یاران تو بر علیه
دشمنانت و از شهیدان در برابرت و در جمله دوستانت ای مولای من ای صاحب الزمان
درود خدا بر تو و بر خاندان تو این روز جمعه است و آن روز تو است که در آن
توقع ظهورت می رود و فرج و گشایش برای مؤمنان به دو دست توست و کشتار کافران
به شمشیرت است و من ای آقایم در آن مهمان تو هستم و پناهنده تو و تو ای مولای
من کریم و کریم زاده ای و مأمور پذیرایی و نگهداری پس مرا مهمان کن و پناه ده
درود خدا بر تو و بر خاندان پاکت
من بر تو نازل می شوم هر کجا راحله ام روی آورد و مرا وارد نماید و میهمان تو هستم
در هر کجا که باشم از شهرها

/ 0 نظر / 21 بازدید