نماز شب

نماز شب سردار شهید ولی الله چراغچی

یکی از بچه ها تعریف می کرد که ، زمستان بود و آن شب سرمای سختی بر همه جا حاکم بود . برای چک کردن راه آب ها با شهید ولی الله و یکی دو نفر دیگر رفته بودیم . هنگام برگشتن قایق واژگون شد و همگی داخل آب افتادیم . وقتی از آب پیاده شدیم و در آن سرمای کشنده به خود می پیچیدیم ، ناگهان در کمال حیرت مشاهده کردیم که شهید ولی الله در گوشه ای مشغول نماز است و هیچ گونه ناراحتی از سرما در ایشان دیده نمی شود .

 ابراهیم زاده - همرزم شهید

/ 0 نظر / 21 بازدید