منع نگاه به نامحرم

امام محمد باقر در باره ی شأن نزول آیه 29 سوره نور می فرماید :

جوانی از انصارِ پیامبر خدا ( ص ) در مسیر خود با زنی روبه رو شد . چهره جذاب آن زن ، جوان را چنان به خود جلب نمود که چشم خود را به او متوجه ساخت . زن که عبور کرد جوان نگاهش را از او بر نداشت و به راه خود ادامه می داد . ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی دیوار صورتش را شکافت .

هنگامی که زن از دیدگاه او دور شد ، جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است و به لباس هایش ریخته است . متأثر شد و با خود گفت به خدا سوگند ، من خدمت پیامبر خدا ( ص ) می روم و این ماجرا را بازگو می کنم . هنگامی که چشم رسول خدا ( ص ) به او افتاد فرمود : چه شده است ؟

جوان ماجرا را نقل کرد . در این هنگام جبرئیل نازل شد و این آیه را از سوی خدای متعال قرائت فرمود : « قل للمؤمنین یغُضُوا من ابصارهم و یحفظُوا فروجَهم ذلک أَزکی لهم إن الله خبیر بما یصنعونَ * و قل للمؤمنات یغضُضنَ من ابصارهن »

« ای پیامبر به زنان و مردان بگو که دیدگان خود را از نامحرمان ببندند .»   

/ 0 نظر / 18 بازدید